Kontaktujte nás

MIHI.SK, S.R.O.

DISTRIBUČNÝ SKLAD - KONTAKTNÁ ADRESA
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Tel. : 02 / 54 79 15 25
mobil: 0911 776 557
e-mail: obchod@mihi.sk

Predajňa - Patrónka

Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Tel. : 02 / 54 79 15 25
mobil: 0911 776 557
e-mail: dubravka@mihi.sk

Otváracie hodiny

Pondelok 08:30 - 17:00
Utorok 08:30 - 17:00
Streda 08:30 - 17:00
Štvrtok 08:30 - 17:00
Piatok 08:30 - 17:00
Sobota zatvorené
Nedeľa zatvorené

 

Predajňa - Petržalka

Panónska cesta 9
851 04 Bratislava

mobil: 0911 776 553
e-mail: petrzalka@mihi.sk

Otváracie hodiny

Pondelok 08:30 - 18:30
Utorok 08:30 - 18:30
Streda 08:30 - 18:30
Štvrtok 08:30 - 18:30
Piatok 08:30 - 18:30
Sobota zatvorené
Nedeľa zatvorené

MiHi.sk, s.r.o.

Sídlo spoločnosti a fakturačné údaje

MiHi.sk, s.r.o.
Panónska cesta 8
851 04 Bratislava

IČO: 366 45 095
IČ DPH: SK 20 22 12 00 89

Kontakty:
Telefón: +421 (2) 54 79 15 25
Email: obchod@mihi.sk

Fakturačná adresa:
MIHI.sk, s.r.o.
Panónska cesta 8
851 04 Bratislava

IČO: 36645095
DIČ: 2022120089
IČ DPH: SK2022120089

Platca DPH.

Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
oddiel: sro, vložka číslo: 142880/B.
Dozorný orgán
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava
Odbor výkonu dozoru
ba@soi.sk
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70
Kontaktný formulár
Značky