Kontaktujte nás

Kde nás nájdete

Kontakty:
Telefón: +421 (2) 54 79 15 25
Email: obchod@mihi.sk

Fakturačná adresa:
MIHI.sk, s.r.o.
Panónska cesta 8
851 04 Bratislava

IČO: 36645095
DIČ: 2022120089
IČ DPH: SK2022120089

Platca DPH.

Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
oddiel: sro, vložka číslo: 142880/B.
Dozorný orgán
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava
Odbor výkonu dozoru
ba@soi.sk
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70
Kontaktný formulár
Značky